,

24 ιδέες με βάζα ως κεντρικό στολισμό στη δεξίωση

3. Rustic βάζα