,

30 ιδέες για στολισμό δεξίωσης χωρίς λουλούδια

4. Συνθέσεις με βιβλία