,

Θρησκευτικός Γάμος [Διαδικαστικά]

  • Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία του τόπου της τελευταίας κατοικίας των μελλονύμφων.
  • Δημοσίευση σε ημερήσια πατρινή εφημερίδα
  • Παράβολο των 15 ευρώ – πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

Σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά, απαιτούνται επιπλέον:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου/ διαζυγίου
  • Βεβαίωση από τη Mητρόπολη που να αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.
  • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.

Παρατηρήσεις:

  • Τα ονόματα στην εφημερίδα να είναι με ελληνικά γράμματα.
  • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.
  • Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο (μπορεί να είναι και συγγενής του) με την ταυτότητά του.
  • Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από τον γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου, ή της συζύγου, ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

πηγή: Wedding Planners magazine