,

Τι συμβολίζουν τα γαμήλια στέφανα;

Τα στέφανα του γάμου συμβολίζουν βασιλικές κορώνες! Ο λόγος είναι γιατί η νύφη κι ο γαμπρός θα είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς αντίστοιχα…